skip to Main Content
 • Alle eventueel aan u voorgelegde mondeling genoemde prijzen of de getoonde prijzen in een door u ontvangen werkovereenkomst zijn exclusief 21% BTW, en altijd indicatief. Alleen prijzen en/of opsommingen welke zijn verwerkt in een gespecificeerde, separate opgave of factuur kunnen als leidend worden gezien.
 • Op álle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Door het ondertekenen van een werkovereenkomst gaat u akkoord met de werkomschrijving en de eventueel vermelde (al dan niet indicatieve) kosten.
 • Op het verhelpen van verstoppingen bieden wij onder géén beding garanties.
 • Op al onze werkzaamheden is de Asbestclausule van toepassing. Deze is beschikbaar en opvraagbaar bij ons kantoor.
 • Reclamering m.b.t. reparaties en vernieuwingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de door u ontvangen overeenkomst te worden gemeld bij ons kantoor, middels de toegankelijke kanalen.
 • M. Luik Rioolservice Alphen B.V. accepteert géén enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade welke ontstaat n.a.v. ontstoppingswerkzaamheden.
 • M. Luik Rioolservice Alphen B.V. accepteert géén aansprakelijkheid bij het ontstaan van schade aan of door het verplaatsen van witgoed machines (koelkasten, wasmachines, drogers e.d.)
 • Op onze installaties bieden wij 12 jaar garantie. Indien een installatie defect raakt door omliggende invloeden (waaronder grond verzakkingen e.d.) valt dit uiteraard niet binnen onze geboden garanties.
 • Wij bieden géén garanties op kleurbehoud van (regenwater) installaties.
 • Onze werknemers behouden zich ten alle tijden het recht voor een werk af te breken, indien er een vermoeden van een onveilige situatie is/ontstaat.
 • Wij tolereren géén agressie jegens onze medewerkers.
 • Indien onze medewerkers door een opdrachtgever niet (kunnen) worden voorzien van een parkeerkaart / bezoekerskaart, behouden wij ons het recht voor de parkeerbelasting door te belasten aan de opdrachtgever.
 • Offertes met bedragen van boven de 10.000 ex BTW worden gefaseerd uitgefactureerd. Specificaties zijn maatwerk, en altijd opvraagbaar bij ons kantoor.